VAŽNO OBAVEŠTENJE O OBAVEZAMA KANDIDATA I MENTORA POSLE ODBRANE DIPLOMSKIH ILI MASTER RADOVA

by arh505

PO NOVOM PRAVILNIKU BIBLIOTEKE FTN-a, KANDIDATI POSLE ODBRANE SVOG DIPLOMSKOG ILI MASTER RADA IMAJU OBAVEZU DA PREUZMU JEDAN PRIMERAK DIPLOMSKOG ILI MASTER RADA, KOJI TREBA DA JE POTPISAN OD STRANE MENTORA I RUKOVODIOCA STUDIJSKOG PROGRAMA.

 RAD ISTI DAN POSLE ODBRANE SVOG MASTER ILI DIPLOMSKOG RADA MORAJU DA PREDAJU U GLAVNU BIBLIOTEKU FTN-a  SA JEDNIM PRIMERKOM CD-a, NA KOME JE SNIMLJEN U PDF  FORMATU CEO UKORIČENI MASTER ILI DIPLOMSKI RAD. BIBLIOTEKA JE SMEŠTENA U PRIZEMLJU GLAVNE ZGRADE FTN-a.

OD REFERENTA BIBLIOTEKE ĆE DOBITI POTVRDU KOJU MORAJU DA PREDAJU U STUDENTSKU SLUŽBU NAJKASNIJE DAN POSLE ODBRANE SVOG MASTER ILI DIPLOMSKOG RADA.

 

HVALA NA SARADNJI.

 

Branka Petrović, referent za studentska pitanja