OS STIT-Obavestenje

by arh505

 

Poštovani studenti,

Podsećamo da je prema Planu i programu I faza prvi deo Predmetnog projekta. Konačna ocena Predmetnog projekta će biti nakon predaje II faze. Uz predaju II faze studenti će imati priliku da ostvare dodatnih 10 bodova kroz zadatak koji će biti prezentovan u terminu predavanja u ponedeljak, 09.05.2016.

kabinet 505

Advertisements