OUP2: Obaveštenje o predaji drugog zadatka 

by arh505

Na zahtev studenata, a zbog nešto kraćeg vremena koje je bilo na raspolaganju za izradu rešenja vizitorskog centra (u odnosu na drugu izbornu poziciju), novi rok za predaju projekta vizitorskog centra je 06.06.2016. Za studente koji su se opredelili da rade projekat javnog toaleta, rok za predaju ostaje 30.05.2016.

Iz kabineta

Advertisements