505 – Obavestenje/platforma Our_chitecture

by arh505

Poštovani studenti,

Kao što je nekim studentima poznato Platforma Our_chitecture je počela sa radom. Osnovni cilj ove platforme je promocija studentskih radova na globalnoj mreži.

Instagram profil https://www.instagram.com/our_chitecture/ je prvi korak , a u narednom periodu će se platforma širiti i na druge vidove digitalnih komunikacija i medija. Kako bi smo ovo ostvarili, potrebna je saradnja studenata svih godina.

NEOPHODNO JE DA SVI STUDENTI SA PREDMETA:  STITuAUD, STIT 1, STIT 2, PORUAP, OUP 1, OUP2, OUP3, S1, S2, AP3, MODUL DE POŠALJU NAJMANJE 3 PRILOGA SA TRI RADA SA TEKUĆE ILI PRETHODNIH GODINA NA SLEDEĆI NAČIN.

Način prijavljivanja radova:

Radovi se šalju na mejl ourchi.radovi@gmail.com u jpg formatu (minimum 1080x1080px), a vrsta prikaza treba da bude trodimenzionalni prikaz kako bi svako ko nije u našoj struci mogao da ga razume. Potrebno je da se u subject mejla stavi tema projekta (na primer: enterijer kuhinje, objekat višeporodičnog stanovanja itd) kao i da sami fajlovi (jpg) nose ime autora sa brojem indeksa.

Radove poslati u što kraćem roku.

 

Kabinet 505

 

 

Advertisements