STIT 2 -Obaveštenje

by arh505

Poštovani studenti,

Predaja finalnog rada će se održati u terminu ispita 20.06.2016. Rad se predaje na A3 formatu. Pored predaje štampanog dela rada studenti će usmeno braniti rad. U istom terminu će se potpisivati indeksi.

 

 

kabinet 505

 

 

 

 

 

Advertisements