DE: AKUE Obaveštenje o predaji PP3

by arh505

Predaja i prezentacija završnih elaborata iz predmeta Arhitektonska kompozicija u enterijeru je u ponedeljak, 09.01.2016. godine u 8:15.

Za studente koji su u roku predali predmetni zadatak (PZ), kao i prve dve faze predmetnog projekta (PP1 i PP2), neće se primenjivati pooštreni kriterijumi za predaju u naknadnom roku (16.01.2016.) i za njih će biti odobren dodatni rok za ipravak radova. Za studente koji do sada nisu izmirili prethodne faze predispitnih obaveza, važe termini i kriterijumi koji su objavljeni na početku semestra.

Iz kabineta.

Advertisements