Stanovanje 1 – Ocene predmetnih zadataka i bodovi predispitnih obaveza

by arh505

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi tabela sa ocenama prvog i drugog predmetnog zadatka, bodovi za prisustvo na vežbama, kao i ukupan broj bodova predispitnih obaveza. Studenti obeleženi crvenom bojom nisu ostvarili dovoljan broj bodova predispitnih obaveza za izlazak na ispit. Minimalan broj bodova za izlazak na ispit je 37,5. Potpisi i preuzimanje radova su predviđeni za sredu, 25. januar 2017. u 12h u Kabinetu 505.

Predaja radova za studente koji nisu ostvarili dovoljan broj bodova predispitnih obaveza, kao i za sve koji žele da poprave ocenu iz prvog, drugog, ili oba rada, je predviđena u aprilu 2017. godne, a tačan termin predaje će biti naknadno objavljen.

Kabinet 505

stanovanje-1_2016_2017.pdf

 

 

Advertisements