AP3-Spisak bodova iz predispitnih obaveza

by arh505

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi spisak studenata sa bodova iz predispitnih obaveza. Studenti koji nisu ostvarili minimalni broj bodova (32,5) nemaju pravo da izađu na ispit u ovom ispitnom roku. Studenti i dalje mogu da poprave ocenu na jednom od projekata i poprave ocenu.

Studenti koji su radili kod a žele da poprave ocenu iz prvog zadatka je potrebno da urade kod za osnovnu školu sa 6 učionica, fiskulturnom salom i administrativnim delom i predaju rad koji sadrži sve priloge koji su bili potrebni za prvi zadatak.

Podsećamo studente da je popravni termin u utorak, 14.02.2017. od 12-13h u kabinetu 505.

ap3-2016/2017-Predispitne obaveze.pdf

Kabinet 505

 

 

Advertisements