SEiD – Rezultati ispita

by arh505

Jovana Radević 28+70=98; zaključna ocena: 10

Mnimalan broj poena za pozituvnu ocenu iz ispita je 35 poena.

Petar Žica, ispit 30;

Lea Muhi, ispit 0;

Advertisements