STIT (osn)

by arh505

U prilogu se nalaze bodovi iz predmetnog zadatka,
Predat rad ocenjen je sa 5, a predat i prezentovan sa 15 bodova.

Iz kabineta;

STIT III 2017 – Лист1

Advertisements