Stanovanje 1 – ocene popravke radova april

by arh505

STANOVANJE 1 2016_17 – April popravka radova

Predaja radova za studente koji nisu ostvarili dovoljan broj bodova predispitnih obaveza, kao i za sve koji žele da poprave ocenu iz prvog, drugog, ili oba rada, predviđena je u junu 2017. godne, a tačan termin predaje će biti naknadno objavljen.Ovo će biti i poslednja mogućnost da se radovi isprave.

 

Advertisements