Kabinet 505

Month: maj, 2017

S2: Predaja projekta

Poštovani studenti,

Predaja projekta iz predmeta Stanovanje 2 će se održati u sredu u 14:15 u amfiteatru AH1B. U istom terminu, predviđen je razgovor u vezi sa načinom polaganja ispita.

Iz kabineta.

Advertisements

PE2 – Bodovi

Poštovani studenti

 

U prilogu se nalaze bodovi iz predispitnih obaveza na predmetu PE2.

PE2 2016 2017 predispitne obaveze

Termin za naknadnu predaju radova je četvrtak 08.06. u 12h u kabinetu 505. radovi se predaju digitalno u PDF formatu. Posle ovog termina neće biti moguće predati rad.

Potpisi iz predmeta PE2 će se deliti u petak 09.06. u terminu predavanja.

 

Iz kabineta

 

DE:PE – prezentacije predmetnog projekta

Poštovani studenti,

Prezentacije predmetnog projekta iz predmeta Projektovanje enterijera će se održati u utorak 30.05.2017. od 16:15 časova u učionici AH4.

Prisustvo je OBAVEZNO ZA SVE studente, bez obzira da li prezentuju rad ili ne.

U istom terminu, studenti će dobiti informacije u vezi sa ispitom, kao i obaveznu i preporučenu literaturu,

Iz kabineta.

PIORP Predavanje – predeo

PP S

S2, rešenje garaže (bonus bodovi)

Poštovani studenti,
u prilogu se nalazi spisak sa bonus bodovima iz dodatnog zadatka (garaže).
Radovi su ocenjeni sa 2,1 i 0 bodova u skladu sa kvalitetom rešenja. Bodovi će se dodavati na ukupno ostvarene bodove iz predispitnih obaveza.

U prilogu se takodje nalazi link za Pravilnik o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija, u skladu sa kojim bi trebalo izvršiti korekcije. Obratiti pažnuju na puteve pešačkih evakuacija, broj rampi i voznih traka u skladu sa kapacitetom, maksimalni broj vozila za garaže sa autoliftom, odvajanje stepeništa od garažnog prostora…

Radovi se mogu preuzeti u holu 4.sprata.

STANOVANJE 2 2017 – Sheet1

http://www.vatroival.com/doc/propisi/ZOP/Pravilnik%20o%20tehnickim%20zahtevima%20za%20za%C5%A1titu%20gara%C5%BEa%20za%20putnicke%20automobile%20od%20po%C5%BEara%20i%20eksplozija.pdf

Mobilijar – bodovi

Poštovani studenti

u prilogu se nalazi trenutni spisak bodova iz predispitnih obaveza na predmetu Mobilijar

MOBILIJAR 2016 2017 – bodovi

 

Iz kabineta

STIT OS-Obaveštenje/Terminski plan

Terminski plan

  • 29.05.2017. potpisivanje indeksa za studente koji su ostvarili minimalni broj bodova 32.5 /AH1B, termin predavanja
  • 05.06.2017. predaja I faze projekta (A3 format) / AH1B,  termin predavanja
  • 12.06.2017. predaja II faze projekta (razrađena grafička prezentacija plakat 50×70) / AH1B,  termin predavanja

Za studente koji nisu ostvarili minimalni broj bodova potpisivanje indeksa će se organizovati nakon predaje II faze.

STIT OS 2017 SPISAK.pdf

Kabinet 505

PE2 Salaš 137

Poštovani studenti.

Obaveštavamo vas da je polazak na Salaš 137 organizovanim autobuskim prevozom planiran za 13h ispred Ekonomskog fakulteta. Povratak je planiran za 19 h.

 

Iz kabineta

STANOVANJE 2 – Preliminarna predaja segmenta projekta

Poštovani studenti,

U sredu, 24.05.2017. predviđena je preliminarna predaja segmenta projekta:

  • Studenti koji projektuju objekat na lokaciji 1 ili 3 neophodno je da predaju rešenje garaže. Neophodni prilozi su: osnova garaže (1:200) i karakteristični presek garaže (1:200);
  • Studenti koji projektuju objekat na lokaciji 2 neophodno je da prikažu vezu objekta sa dvorištem i susednim objektima. Neophodni prilozi su: šematski prikaz svih osnova objekta sa ucrtanim prozorima (otvorima) u razmeri (1:333) i šematski 3d prikaz (iz kojeg se jasno može sagledati veza sa susednim objektima i dvorištem, različita spratnost i kvalitet stvorenog prostora).

Predaja je predviđena u terminu vežbi.

Iz kabineta

 

Projektovanje enterijera 2 – Ocene i bodovi predmetnog zadatka (PZ)

Poštovani studenti

U prilogu se nalaze bodovi i ocene iz popravnog roka za PZ

PE2 PZ

Finalne konsultacije u vezi ocena i predaje predmetnog projekta će se održati u terminu predavanja.

Iz kabineta