PE2 – Obaveštenje

by arh505

Poštovani studenti.

 

U cilju uspešnog završetka rada na premetu Projjektovanje enterijera 2 , odnosno izrade što kvalitetnijeg predmetnog projekta i njegove prezentacije na Salašu 137, dogovorena je sledeća dinamika rada do kraja semestra, koja je usklađena sa planiranim studentskim putovanjima :

Predaja svih tehničkih priloga i vizualizacija 16.05 i 17.05. od 12h do 14h u kabinetu 505. U ovim terminima će biti moguće popraviti ocenu iz predmetnog zadatka PZ1 (ocena, negativna ocena , zvezdica ). Rad se predaje u štampanom obliku na formatu A3. Spisak obaveznih priloga :

  • situacija sa položajem objekta i  rešenjem parkinga
  • novoprojektovane osnove poda sa mobilijarom (R 1:100 ili 1:50)
  • osnove plafona sa planom i legendom rasvete (R 1:100 ili 1:50)
  • karakteristični preseci novoprojektovanog stanja (minimum 2) u odgovarajućoj razmeri
  • karakteristični izgledi enterijera (minimum 2) u odgovarajućoj razmeri
  • izgled južne fasade objekta
  • ton karte / spisak materijala / spisak opreme i mobilijara
  • vizualizacije   ( tipske sobe, komunikacije, recepcija i ceo objekat )

Finalna predaja predmetnog projekta PP je 22.05 u kabinetu 505 od 12 do 14 h. dok je finalna prezentacija zakazana za utorak 23.05 na Salašu 137. Potrebno je predati 1 štampani plakat formata 50x70cm u obliku sinteznog projekta sa izdvojenim prilozima koji na najbolji način objašnjavaju ideju. Svi ostali prilozi se predaju u digitalnom formatu (PDF) u istom terminu .

Prema planu predmeta, uslov za ispunjenje predispitnih obaveza je pozitivna ocena iz oba segmenta (PZ, PP ).

 

Iz kabineta

Advertisements