Sintezni projekat – terminski plan za grupe 3, 4, 5, 6, i 7

by arh505

Poštovani studenti,

Terminski plan:

  • utorak, 06. jun – Predaja predmetnog projekta – faza I;
  • petak i subota: 09. i 10. jun  – Radionica koju će voditi Mark Žuber (Marc Joubert, JA Joubert Architecture), arhitekta iz Holandije;
  • sreda, 14. jun – Predaja predmetnog projekta – faza II: razrađenija grafička prezentacija projekta;

Popravni termin za predaju predmetnog projekta predviđen je 23. juna.

Iz kabineta

 

Advertisements