STIT OS-Obaveštenje/Terminski plan

by arh505

Terminski plan

  • 29.05.2017. potpisivanje indeksa za studente koji su ostvarili minimalni broj bodova 32.5 /AH1B, termin predavanja
  • 05.06.2017. predaja I faze projekta (A3 format) / AH1B,  termin predavanja
  • 12.06.2017. predaja II faze projekta (razrađena grafička prezentacija plakat 50×70) / AH1B,  termin predavanja

Za studente koji nisu ostvarili minimalni broj bodova potpisivanje indeksa će se organizovati nakon predaje II faze.

STIT OS 2017 SPISAK.pdf

Kabinet 505

Advertisements