Sintezni projekat – obaveštenje za grupe 3, 4, 5, 6 i 7

by arh505

Na zahtev studenata,  ažurirani su termini predaje predmetnog projekta: 
 
  • Sreda, 14. jun u 12:15h u amfitetaru Ah1b:  Predaja predmetnog projekta – faza I; Rad se predaje u štampanom obliku na listovima A3 formata. Obavezni prilozi su: situacije (1:1000 i 1:500), sve osnove (uključujući i osnovu krova), karakteristični preseci, izgledi, prostorni prikazi. Projekat prikazati u razmeri 1:200 ili 1:100.

 

  •  petak, 23. jun – Predaja predmetnog projekta – faza II: razrađenija grafička prezentacija projekta;

 

Popravni termin za predaju predmetnog projekta je 30. jun.

Advertisements