SINTEZNI PROJEKAT: Ocene predmetnog projekta – faza 1

by arh505

Poštovani studenti,

U prilogu se nalaze ocene predmetnog projekta faze 1.

Preuzimanje radova kao i konsultacije u vezi ocena i ispravka radova će se održati u utorak, 20.06.2017. u terminu od 13-14h.

SINTEZNI PROJEKAT 2016 2017

 

 

Predaja predmetnog projekta – faza 2

Predaja predmetnog projekta – faza 2 je predviđena na jednom sinteznom plakatu formata 50/70cm. Sintezni plakat treba da sadrži priloge koji su grafički dodatno razrađeni i koji na najbolji mogući način objašnjavaju ideju projekta.

 

 

 

 

 

 

Advertisements