Kabinet 505

Month: januar, 2018

DE:AKUE

Poštovani studenti, u prilogu se nalazi revidirani spisak sa poenima iz predispitnih obaveza, kao i link sa materijalom za pripremu ispita koji se, kao što je na poslednjem predavanju napomenuto, nalazi i u fotkopirnici u prizemlju nastavnog bloka FTN.

AKUE 2017 2018

 

Advertisements

DE: SuE – Rezultati ispita održanog 24.01.2018.

Poštovani studenti,

U prilogu se nalaze rezultati ispita održanog 24.01.2018.

DE SuE 2017 2018.xlsx – Sheet1

SuE 2016 2017 – Sheet1

Poziv za učešće na konkursu

Poštovani studenti,

U ime Organizacionog tima crnogorske nacionalne postavke na 16. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji, informišemo vas da je 19. januara objavljen zvanični Rapis međunarodnog konkursa za koncept i sadržaj crnogorske postavke za predstavljanje države Crne Gore na 16. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji 2018. godine.

Kompletnu konkursnu dokumentaciju možete pronaći na sledećem linku:

http://www.mrt.gov.me/vijesti/180596/Ministarstvo-odrzivog-razvoja-i-turizma-Crne-Gore-raspisuje-medunarodni-konkurs-za-koncept-i-sadrzaj-crnogorske-postavke-za-pred.html

U prilogu se nalazi tekst raspisa konkursa na crnogorskom i engleskom jeziku.

01 COMPETITION INVITATION- 19.01.2018 english

02 RASPIS KONKURSA – 19.01.2018 crnogorski (1)

Kabinet 505

PE1 – ocene predmetnog projekta i predispitni bodovi

Poštovani studenti,

U prilogu možete pronaći ocene popravke predmetnog projekta, kao i ukupne predispitne bodove.

Uslov za dobijanje potpisa i izlazak na ispit je ostvarenih 35 bodova.

PE1 predispitni bodovi

Kabinet 505

 

Posebni programi stanovanja – spisak

Poštovani studenti,

 

u prilogu se nalazi spisak studenata sa trenutno ostvarenim predispitnim/ispitnim bodovima.

predispitni bodovi januar most

predispitni bodovi januar seminarski

Scenska arhitektura, tehnika i dizajn – Dizajn enterijera

Poštovani studenti,

U prilogu se nalaze poeni iz predispitnih obaveza.

SCENSKA ARHITEKTURA, TEHNIKA I DIZAJN 20172018 – Sheet1 (1)

 

STIT 1 – Promena termina

Poštovani studenti,

Potpisivanje indeksa će se održati u utorak, 23.01.2018. od 11:00-12:00h, u kabinetu 505.

 

kabinet 505

AP3- Promena termina

Poštovani studenti,

Potpisivanje indeksa i preuzimanje radova će se održati u utorak, 23.01.2018. od 11:00-12:00h, u kabinetu 505.

 

kabinet 505

STIT 1 – Spisak ocena

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi spisak grupa sa ocenama. Potpisivanje ideksa će se održati u sredu, 24.01.2017. od 12:00 – 12:30 u kabinetu 505.

STIT 1 2017:2018.pdf

kabinet 505

AP3 ocene projekta i predispitni bodovi

Poštovani studenti,

U prilogu možete pronaći ocene predmetnog projekta, kao i ukupne predispitne bodove. Studenti koji imaju više od 47.5 bodova imaju pravo na potpis, koji mogu dobiti u sredu, 24.01. u terminu od 12:30-13:00h u kabinetu 505. 

Uslov za izlazak na ispit je, pored ostvarenih 47.5 bodova, predat i pozitivno ocenjen predmetni projekat.

Studenti ocenjeni *, oni koji nisu predali rad, kao i oni sa manje od 47.5 bodova, mogu predati rad u popravnom terminu, 05.02. od 10:00-11:00h u kabinetu 505.

AP3 predispitni bodovi

Kabinet 505