Kabinet 505

Kategorija: AP3

AP3- Konačni broj bodova

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi spisak studenata sa konačnim brojem bodova iz predispitnih obaveza iz predmeta Arhitektonsko projektovanje 3.

Studenti koji su ostvarili manje od 15 bodova u UKUPANOM BROJU BODOVA (crveno označeni) nemaju pravo da izađu na ispit i u obavezi su da ponovo slušaju predmet.

ap3 2018_19.pdf

Kabinet 505

Advertisements

AP3 – sintezni plakat

Poštovani studenti,

Studenti koji žele da ostvare dodatnih 10 bodova za predispitne obaveze, mogu 28.01. 2019. od 10-10:30 predati 1 sintezni list projekta iz prethodnog semestra dimenzija 50×70 cm (vertikalne orijentacije). Mogući osvojeni broj bodova je ili 0 ili 10.

Sintezni plakat predstavlja najreprezentativniji format projektovanog rešenja.

Obaveštenje se odnosi na sve studente, bez obzira na prethodno osvojeni broj bodova.

Kabinet 505

AP3 – ocene popravke predmetnog projekta

Poštovani studenti,

U prilogu se nalaze ocene nakon popravke predmetnog projekta.
Podsećamo da je uslov za izlazak na ispit i dobijanje potpisa osvojenih 36 bodova, koji uključuju minimum 15 bodova na završnom radu. 

Potpisi će se deliti u utorak, 29.01.2019. od 10-11h.

ap3 2018_ocene posle popravke

Kabinet 505

AP3-Predmetni projekat

Poštovani studenti,

Studenti koji nisu ostvarili 15 bodova (PROJEKAT+GRAF.PREZ) je potrebno da dorade predmetni projekat i predaju ga u naknadnom terminu, u četvrtak, 17.01.2019.

u 12:00h u kabinetu 505.

Komentarisanje radova će se održati u redovnom terminu konsultacija.

Načelna primedba na radove koji su osvojili manje od 15 bodova odnosi se na slab kvalitet prostornih prikaza, kao i nedovoljnu posvećenost opštoj prezentaciji. U najvećem broju ovih radova postoji problem od nivoa samog koncepta, kvaliteta projektovanog kompleksa, stepena razrade celokupnog projekta, pa na dalje.

Kabinet 505

AP3: predispitne obaveze nakon prve predaje predmetnog projekta

ap3 2018_19 – sheet1

Posebni programi stanovanja – ocene završnih radova

ocene januar

AP3-Predaja predmetnog zadatka

Poštovani studenti,

Redovni termin predaje predmetnog zadatka ostaje četvrtak, 10.01.2019. od 14:15h -15:00h u kabinetu 505.

Za studente koji dobiju negativnu ocenu u redovnom terminu održaće se naknadna predaja u četvrtak, 17.01.2019. od 12:00h -13:00h u kabinetu 505.

Naknadni termin važi samo za studente koji predaju rad u redovnom terminu.

Takođe, u naknadnom terminu je moguće popraviti ocenu, ali uz dodatne zahteve:

pored standardnih priloga, potrebno je predati Projekat enterijera glavnog hola sa svim potrebnim tehničkim crtežima u razmeri 1:50 sa pratećim 3d prostornim prikazima.

 

Kabinet 505

 

 

 

 

AP3-Predaja predmetnog projekta

Poštovani studenti,

Predaja predmetnog projekta će se održati u četvrtak, 10.01.2019. u terminu predavanja u  AH1A, od 14:15-15:00h.

Podsećamo da je format štampanog rada proizvoljan! Mole se studenti da, ako se odluče za A3 format, priloge, odnosno razmeru, prilagode veličini A3 formata.

Kabinet 505

AP3 konsultacije

Poštovani studenti,

Konsultacije za grupu 3,4 održaće se u četvrtak (03.01.2019.), 09:45-14h, u učionici AH2, zajedno sa grupom 5,6.

Kabinet 505

AP3 – Promena termina prezentacija

Poštovani studenti,

Prezentacije iz predmeta Arhitektonsko projekovanje 3 predviđene za 3.1.2019. i 4.1.2019. će biti održane u terminu vežbi 27.12.2018. i 28.12.2018.

Kabinet 505