Kabinet 505

Kategorija: AP3

Pozivnica – odbrana doktorske disertacije Dejana Eceta

Poštovani studenti,
Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na odbranu doktorske disertacije Dejana Eceta pod naslovom: „Prilog razvoju metoda arhitektonskog projektovanja školskih zgrada“, koja će se održati u četvrtak, 9. maja 2019. godine u 12h u učionici AH1b.
Iz kabineta
Advertisements

AP3 – rezultati ispita održanog 13.02.2019.

Poštovani studenti,

Preliminarni rezultati ispita iz predmeta Arhitektonsko projektovanje 3 održanog 13.02.2019. godine su dostupni na studentskom web servisu. Studenti koji nisu zadovoljni ostvarenim rezultatima i žele da ponište ocenu, treba da pošalju zahtev na adresu sashamedic505@gmail.com do utorka, 19.02.2019 do 10:00 časova. Po isteku tog roka, ocene će biti zavedene kao konačne.

Kabinet 505

AP3- Konačni broj bodova

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi spisak studenata sa konačnim brojem bodova iz predispitnih obaveza iz predmeta Arhitektonsko projektovanje 3.

Studenti koji su ostvarili manje od 15 bodova u UKUPANOM BROJU BODOVA (crveno označeni) nemaju pravo da izađu na ispit i u obavezi su da ponovo slušaju predmet.

ap3 2018_19.pdf

Kabinet 505

AP3 – sintezni plakat

Poštovani studenti,

Studenti koji žele da ostvare dodatnih 10 bodova za predispitne obaveze, mogu 28.01. 2019. od 10-10:30 predati 1 sintezni list projekta iz prethodnog semestra dimenzija 50×70 cm (vertikalne orijentacije). Mogući osvojeni broj bodova je ili 0 ili 10.

Sintezni plakat predstavlja najreprezentativniji format projektovanog rešenja.

Obaveštenje se odnosi na sve studente, bez obzira na prethodno osvojeni broj bodova.

Kabinet 505

AP3 – ocene popravke predmetnog projekta

Poštovani studenti,

U prilogu se nalaze ocene nakon popravke predmetnog projekta.
Podsećamo da je uslov za izlazak na ispit i dobijanje potpisa osvojenih 36 bodova, koji uključuju minimum 15 bodova na završnom radu. 

Potpisi će se deliti u utorak, 29.01.2019. od 10-11h.

ap3 2018_ocene posle popravke

Kabinet 505

AP3-Predmetni projekat

Poštovani studenti,

Studenti koji nisu ostvarili 15 bodova (PROJEKAT+GRAF.PREZ) je potrebno da dorade predmetni projekat i predaju ga u naknadnom terminu, u četvrtak, 17.01.2019.

u 12:00h u kabinetu 505.

Komentarisanje radova će se održati u redovnom terminu konsultacija.

Načelna primedba na radove koji su osvojili manje od 15 bodova odnosi se na slab kvalitet prostornih prikaza, kao i nedovoljnu posvećenost opštoj prezentaciji. U najvećem broju ovih radova postoji problem od nivoa samog koncepta, kvaliteta projektovanog kompleksa, stepena razrade celokupnog projekta, pa na dalje.

Kabinet 505

AP3: predispitne obaveze nakon prve predaje predmetnog projekta

ap3 2018_19 – sheet1

Posebni programi stanovanja – ocene završnih radova

ocene januar

AP3-Predaja predmetnog zadatka

Poštovani studenti,

Redovni termin predaje predmetnog zadatka ostaje četvrtak, 10.01.2019. od 14:15h -15:00h u kabinetu 505.

Za studente koji dobiju negativnu ocenu u redovnom terminu održaće se naknadna predaja u četvrtak, 17.01.2019. od 12:00h -13:00h u kabinetu 505.

Naknadni termin važi samo za studente koji predaju rad u redovnom terminu.

Takođe, u naknadnom terminu je moguće popraviti ocenu, ali uz dodatne zahteve:

pored standardnih priloga, potrebno je predati Projekat enterijera glavnog hola sa svim potrebnim tehničkim crtežima u razmeri 1:50 sa pratećim 3d prostornim prikazima.

 

Kabinet 505

 

 

 

 

AP3-Predaja predmetnog projekta

Poštovani studenti,

Predaja predmetnog projekta će se održati u četvrtak, 10.01.2019. u terminu predavanja u  AH1A, od 14:15-15:00h.

Podsećamo da je format štampanog rada proizvoljan! Mole se studenti da, ako se odluče za A3 format, priloge, odnosno razmeru, prilagode veličini A3 formata.

Kabinet 505