Kabinet 505

Kategorija: OS STITPNAUID

OS STITPNAUID rezultati ispita održanog 26.06.2017.

Poštovani studenti,

U prilogu se nalaze rezultati ispita održanog 26.06.2017. godine, kao i ukupan broj bodova sa zaključnim ocenama.

STITPNAUID 26.06.2017.pdf

Kabinet 505

 

Advertisements

STIT OS – Obaveštenje

Poštovani studenti,

Studenti koji nisu zadovoljni sa zaključnom ocenu mogu da izađu na ispit i ostvare maksimalno 30 bodova. Ispit je mali projektantski zadatak iz sfere onoga sto ste radili na vezbama ovog semestra.

Kabinet 505

STITPNAUID ukupan broj bodova i zaključne ocene

 

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi ukupan broj bodova predispitnih obaveza, kao i zaključne ocene. Studenti koji su zadovoljni zaključnom ocenom nisu u obavezi da izađu na ispit i dovoljno je da prijave ispit u sledećem ispitnom roku da bi se ocena prosledila studentskoj službi.

Studenti koji nemaju zaključenu ocenu, a imaju više od 32,5 bodova iz predispitnih obaveza su u obavezi da izađu na ispit.

STITPNAUID zaključne ocene 20.06.2017.pdf

Kabinet 505

STIT OS – Ocene iz predmetnog zadatka

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi spisak ocena iz predmetnog zadatka 3, kao i predispitni bodovi.

Preuzimanje radova i konsultacije održaće se u sredu, 07.06.2017., od 12-13h u učionici AH7.

STIT III 2017 – Predmetni zadatak 3

Kabinet 505

STIT OS-Obaveštenje/Terminski plan

Terminski plan

  • 29.05.2017. potpisivanje indeksa za studente koji su ostvarili minimalni broj bodova 32.5 /AH1B, termin predavanja
  • 05.06.2017. predaja I faze projekta (A3 format) / AH1B,  termin predavanja
  • 12.06.2017. predaja II faze projekta (razrađena grafička prezentacija plakat 50×70) / AH1B,  termin predavanja

Za studente koji nisu ostvarili minimalni broj bodova potpisivanje indeksa će se organizovati nakon predaje II faze.

STIT OS 2017 SPISAK.pdf

Kabinet 505

STIT OS-Ocene iz predmetnog zadatka

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi spisak studenata sa ocenama iz predmetnog zadatka 2. Radovi će se preuzimati u terminu vežbi.

STIT OS-Predmetni zadatak2.pdf

Kabinet 505

STIT OS-Predaja predmetnog zadatka

Poštovani studenti,

Na zahtev studenata je odložena predaja predmetnog zadatka za petak, 28.04. od 13h-14h u kabinetu 505.

 

Kabinet 505

 

STIT (osn)

U prilogu se nalaze bodovi iz predmetnog zadatka,
Predat rad ocenjen je sa 5, a predat i prezentovan sa 15 bodova.

Iz kabineta;

STIT III 2017 – Лист1

STIT osn

u prilogu se nalaze osnove za drugi zadatak
iz kabineta

OSNOVE_T

OS STITUAU-Plan i program predmeta 2016/2017

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi Plan i program predmeta Savremene teorije i tehnologije primenjene na arhitekturu, urbanizam i dizajn koji se izvodi na Osnovnim studijama na III godini.

Plan i program OS STIT 2016/2017.pdf

Kabinet 505