Kabinet 505

Kategorija: OS STITPNAUID

OS STITPNAUID – rezultati ispita 25.09.2018.

Luna Grozdanić: 58 (predispitne) + 30 (ispit) = 88 (ocena 9)

Advertisements

STIT OS-Rezultati ispita

Poštovani studenti,

U prilogu se nalaze rezultati ispita održanog  10.07. iz predmeta Savremene teorije i tehnologije primenjene na arhitekturu, urbanizam i dizajn. 

STITPNAUID 10072008.pdf

Kabinet 505

STIT OS/Sintezni projekat-Potpisi

Poštovani studenti,

Potpisivanje indeksa iz predmeta Savremene teorije i tehnologije primenjene na arhitekturu, urbainizam i dizajn i Sintezni projekat, će se održati u ponedeljak, 16.07.2018. u 12:00h u kabinetu 505.

Kabinet 505

STIT OS-Ocene iz završnog rada-Popravni termin

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi spisak studenata sa ocenom iz završnog rada i predispitnim bodovima.

Uslov za dobijanje potpisa i izlazak na ispit je  minimalno 40 bodova iz predispitnih obaveza.

STIT OS 2017-2018.spisak ocena-II termin.pdf

Kabinet 505

STITPNAUID – rezultati ispita 22.06.2018.

Poštovani studenti,

Rezultate ispita možete pronaći u tabeli u prilogu. Studenti koji nisu zadovoljni ocenom, mogu je popraviti u narednom ispitnom roku.

STIT OS 2017-2018 – Лист1

Kabinet 505

STIT OS-Ocene iz završnog rada

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi spisak studenata sa ocenom iz završnog rada i predispitnim bodovima. Komentarisanje i preuzimanje radova će se održati u ponedeljak, 11.06., u 12:00h.

STIT OS 2017-2018.pdf

Kabinet 505

Sintezni projekat i STIT OS -Obaveštenje

Poštovani studenti,

Zbog prisustva studenata stručnim ekskurzijma nastava iz predmeta STIT OS i Sintezni projekat će se održati na sledeći način:

Sintezni projekat/ konsultacije za sve grupe u terminu predavanja u petak, 18.05., od 12:15h-14:00h, u AH1B.

STIT OS/ konsultacije za sve grupe u terminu predavanja u ponedeljak, 21.05., od 14:15h-16:00h, u AH1B.

Vežbe predviđene 18.05. (Sintezni projekat) i 21.05. ( STIT OS) se neće održati.

 

Kabinet 505

STIT OS-Obaveštenje

Poštovani studenti,

Vežbe i predavanja planirane za ponedeljak, 30.04. se neće održati. Rok za predaju finalnog rada je odložen za ponedaljak, 04.06.2018.

 

Kabinet 505

 

 

OS STITPNAUID, rezultati faze I

Poštovani studenti,

U prilogu možete pronaći ocene faze I predmetnog projekta.

STIT OS 2017-2018 – Лист1

Kabinet 505

STIT OS-Predaja I faze projektnog zadatka

Poštovani studenti,

Projektni zadatak (I faza) se predaje na A3 formatu. I faza projekta treba da sadrži sledeće priloge:

  1. Situacija Na ovom prilogu je potrebno prikazati zadatu parcelu i susedne objekte sa osnovama prizemlja svih pet jedinica. Razmeru prilagoditi A3 formatu.
  2. Osnove prizemlja pojedinačnih jedinica razrađene na nivou dijagrama sa jasno definisanim zonama/podcelinama.
  3. Preseci : Broj preseka i nivo razrade prilagoditi idejnom rešenju.
  4. 3d model objekata sa neposrednim okruženjem. Detaljnost modela prilagoditi idejnom rešenju.
  5. Dodatni prilozi podrazumevaju dijagrame, skice u cilju dodatnog opisa idejnog rešenja.

kabinet 505