Kabinet 505

Kategorija: OS STITPNAUID

STIT OS-Ocene iz završnog rada

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi spisak studenata sa ocenom iz završnog rada i predispitnim bodovima. Komentarisanje i preuzimanje radova će se održati u ponedeljak, 11.06., u 12:00h.

STIT OS 2017-2018.pdf

Kabinet 505

Advertisements

Sintezni projekat i STIT OS -Obaveštenje

Poštovani studenti,

Zbog prisustva studenata stručnim ekskurzijma nastava iz predmeta STIT OS i Sintezni projekat će se održati na sledeći način:

Sintezni projekat/ konsultacije za sve grupe u terminu predavanja u petak, 18.05., od 12:15h-14:00h, u AH1B.

STIT OS/ konsultacije za sve grupe u terminu predavanja u ponedeljak, 21.05., od 14:15h-16:00h, u AH1B.

Vežbe predviđene 18.05. (Sintezni projekat) i 21.05. ( STIT OS) se neće održati.

 

Kabinet 505

STIT OS-Obaveštenje

Poštovani studenti,

Vežbe i predavanja planirane za ponedeljak, 30.04. se neće održati. Rok za predaju finalnog rada je odložen za ponedaljak, 04.06.2018.

 

Kabinet 505

 

 

OS STITPNAUID, rezultati faze I

Poštovani studenti,

U prilogu možete pronaći ocene faze I predmetnog projekta.

STIT OS 2017-2018 – Лист1

Kabinet 505

STIT OS-Predaja I faze projektnog zadatka

Poštovani studenti,

Projektni zadatak (I faza) se predaje na A3 formatu. I faza projekta treba da sadrži sledeće priloge:

  1. Situacija Na ovom prilogu je potrebno prikazati zadatu parcelu i susedne objekte sa osnovama prizemlja svih pet jedinica. Razmeru prilagoditi A3 formatu.
  2. Osnove prizemlja pojedinačnih jedinica razrađene na nivou dijagrama sa jasno definisanim zonama/podcelinama.
  3. Preseci : Broj preseka i nivo razrade prilagoditi idejnom rešenju.
  4. 3d model objekata sa neposrednim okruženjem. Detaljnost modela prilagoditi idejnom rešenju.
  5. Dodatni prilozi podrazumevaju dijagrame, skice u cilju dodatnog opisa idejnog rešenja.

kabinet 505

STIT OS / Predaja radova

Poštovani studenti,

Predaja radova će se održati u ponedeljak, 16.04., u AH1B, od 14:15-15:00 .

Kabinet 505

OS STITPNAUID – terminski plan predmeta

Poštovani studenti,

U prilogu možete pronaći terminski plan predmeta.

STIT 3 godina program

Kabinet 505

STIT OS – Promena izvođača vežbi

Poštovani studenti,

Vežbe na predmetu Savremene teorije i tehnologije primenjene na
arhitekturu, urbanizam i dizajn (III godina), koje se izvode ponedeljkom, u terminu od 8:45h-12:00h će izvoditi Dejan Ecet (grupe 1,2), dok će vežbe koje se održavaju u terminu od 16:15h-19:30h izvoditi Jelena Despotović (grupe 5,6).

 

Kabinet 505

OS STITPNAUID rezultati ispita održanog 26.06.2017.

Poštovani studenti,

U prilogu se nalaze rezultati ispita održanog 26.06.2017. godine, kao i ukupan broj bodova sa zaključnim ocenama.

STITPNAUID 26.06.2017.pdf

Kabinet 505

 

STIT OS – Obaveštenje

Poštovani studenti,

Studenti koji nisu zadovoljni sa zaključnom ocenu mogu da izađu na ispit i ostvare maksimalno 30 bodova. Ispit je mali projektantski zadatak iz sfere onoga sto ste radili na vezbama ovog semestra.

Kabinet 505