Kabinet 505

Kategorija: S2

S2 – Rezultati julskog ispitnog roka

Poštovani studenti,

Radovi se mogu i pogledati u četvtrtak, u 10:30 u kabinetu 505.

Studenti koji žele da ponište ocenu, dužni su da pošalju mail asistentu Milenku Radoviću, najkasnije do četvrtka, 13.07.2017. u 11h.

STANOVANJE 2 2017 – Sheet1 (1)

S2: rezultati ispita u junskom roku i zaključne ocene

STANOVANJE 2 2017 – Sheet1

Poštovani studenti, rok za poništavanje ocene je ponedeljak 03.07. u 10h, radovi se mogu i pogledati u terminu konsultacija.

Iz kabineta;

S2: Predispitne obaveze nakon treće predaje Predmetnog projekta

Studenti čije su predispitne obaveze markirane crvenom bojom nemaju pravo izlaska na ispit i moraju ponovo slušati predmet.

STANOVANJE 2 2017 – Sheet1 (3)

Stanovanje 2: Vanredni termin za popravak radova

Na zahtev studenata, odobren je vanredni termin za popravak predmetnog projekta. Radovi se predaju u subotu, 24.06.2017. neposredno pre početka ispita iz predmeta Stanovanje 2.

Kriterijum za ocenjivanje radova u vanrednom roku će biti STROŽIJI. Naknadnih rokova za popravak radova NEĆE BITI!.Studenti koji predaju projekat u vanrednom roku, NEMAJU PRAVO IZLASKA NA ISPIT u istom roku!

Iz kabineta.

S2: Predispitne obaveze

Poštovani studenti,
U prilogu se nalazi tabela sa predispitnim bodovima. Studenti označeni crvenom bojom nemaju dovoljan broj bodova iz predispitnih obaveza i nemaju pravo izlaska na ispit, niti na potpis.
Komentarisanje radova, održaće se u redovnom terminu konsultacija, 12-14 u ponedeljak.

STANOVANJE 2 2017 – Sheet1

S2

Poštovani studenti,

Potpisivanje indeksa za studente koji su uspešno završili predispitne obaveze je u sredu, 07.06.2017. u amfiteatru Ah1b.

 

Minimalan uslov za uspešno završene predispitne obaveze je min. 38,5 bodova i pozitivno ocenjen predmetni projekat.

Termin za naknadnu predaju finalnog rada je u sredu, 07.06.2017.  u 14:15h u amfiteatru AH1b.

Konsultacije u vezi ocenjenih radova će se održati u:

  • petak, 02.06.2017. u 16h
  • ponedeljak, 05.06.2017. u terminu od 12-14h

Iz kabineta

S2, bodovi iz predispitnih obaveza

STANOVANJE 2 2017 – Sheet1

S2: Predaja projekta

Poštovani studenti,

Predaja projekta iz predmeta Stanovanje 2 će se održati u sredu u 14:15 u amfiteatru AH1B. U istom terminu, predviđen je razgovor u vezi sa načinom polaganja ispita.

Iz kabineta.

S2, rešenje garaže (bonus bodovi)

Poštovani studenti,
u prilogu se nalazi spisak sa bonus bodovima iz dodatnog zadatka (garaže).
Radovi su ocenjeni sa 2,1 i 0 bodova u skladu sa kvalitetom rešenja. Bodovi će se dodavati na ukupno ostvarene bodove iz predispitnih obaveza.

U prilogu se takodje nalazi link za Pravilnik o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija, u skladu sa kojim bi trebalo izvršiti korekcije. Obratiti pažnuju na puteve pešačkih evakuacija, broj rampi i voznih traka u skladu sa kapacitetom, maksimalni broj vozila za garaže sa autoliftom, odvajanje stepeništa od garažnog prostora…

Radovi se mogu preuzeti u holu 4.sprata.

STANOVANJE 2 2017 – Sheet1

http://www.vatroival.com/doc/propisi/ZOP/Pravilnik%20o%20tehnickim%20zahtevima%20za%20za%C5%A1titu%20gara%C5%BEa%20za%20putnicke%20automobile%20od%20po%C5%BEara%20i%20eksplozija.pdf

STANOVANJE 2 – Preliminarna predaja segmenta projekta

Poštovani studenti,

U sredu, 24.05.2017. predviđena je preliminarna predaja segmenta projekta:

  • Studenti koji projektuju objekat na lokaciji 1 ili 3 neophodno je da predaju rešenje garaže. Neophodni prilozi su: osnova garaže (1:200) i karakteristični presek garaže (1:200);
  • Studenti koji projektuju objekat na lokaciji 2 neophodno je da prikažu vezu objekta sa dvorištem i susednim objektima. Neophodni prilozi su: šematski prikaz svih osnova objekta sa ucrtanim prozorima (otvorima) u razmeri (1:333) i šematski 3d prikaz (iz kojeg se jasno može sagledati veza sa susednim objektima i dvorištem, različita spratnost i kvalitet stvorenog prostora).

Predaja je predviđena u terminu vežbi.

Iz kabineta