Kabinet 505

Kategorija: Sintezni projekat

SINTEZNI PROJEKAT, rezultati julskog ispitnog roka

Poštovani studenti,

U prilogu se nalaze rezultati dopunjeni ispitom koji je održan 10.07.2017.

Studetni koji žele da pogledaju radove, mogu doći na konsulatcije u sredu, 12.07.2017. u 10h.

Rok za poništavanje ocene je sreda 12.07.2017. u 19h.

SINTEZNI 20162017 – Лист1

 

Sintezni projekat/Obaveštenje

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi spisak studenata sa ocenama. Studenti koji nisu ostvarili minimalni broj bodova iz predispitnih obaveza (32,5) nemaju pravo da izađu na ispit i moraju ponovo da slušaju predmet.

Studenti koji nisu zadovoljni sa brojem bodova iz ispita mogu da poprave u sledećem ispitnom roku.

Preuzimanje radova iz predmetnog projekta će se održati u terminu ispita u učionici u kojoj se održava ispit.

SINTEZNI PROJEKAT 2016-2017.pdf

Kabinet 505

Sintezni projekat – obaveštenje za grupe 3, 4, 5, 6 i 7

Studenti čiji rad: predmetni projekat faza 1 je pozitivno ocenjen, mogu predati drugu fazu predmetnog projekta u petak, 23. juna u 12:15 minuta u kabinetu 505.

 

Sintezni projekat – obaveštenje za grupe 3, 4, 5, 6 i 7

Poštovani studenti,

Studenti čiji rad: predmetni projekat faza 1 je pozitivno ocenjen, mogu predati drugu fazu predmetnog projekta u petak, 23. juna. Predmetni projekat faza 2 se predaje na jednom sinteznom plakatu formata 50/70 cm. Sintezni plakat treba da sadrži priloge koji su grafički razrađeniji i koji na najbolji mogući način objašnjavaju ideju projekta.

Studenti čiji rad predmetni projekat faza 1 nije pozitivno ocenjen (ocena 5 ili *) ili studenti koji žele da poprave rad to mogu učiniti u popravnom terminu. Popravni termin za predaju obe faze predmetnog projekta (A3 elaborat + sintezni plakat 50/70cm) je 30. jun u 11h u kabinetu 505. Oni nemaju pravo prijave i izlaska na ispit u petak, 23. juna.

Ako je student položio predispitne obaveze, radionica predstavlja zamenu za ispit (vrednuje se sa maksimalno 30 poena).

SINTEZNI 2016_2017 spisak.pdf

Studenti koji nisu zadovoljni ocenom iz radionice mogu izaći na ispit pod gore navedenim uslovima. Ispit se sastoji iz projektantskog zadatka.

Kabinet 505

 

SINTEZNI PROJEKAT: Ocene radionice

Poštovani studenti,

U prilogu se nalaze ocene radionice.

ocene radionice jun 2017

Iz kabineta

SINTEZNI PROJEKAT: Ocene predmetnog projekta – faza 1

Poštovani studenti,

U prilogu se nalaze ocene predmetnog projekta faze 1.

Preuzimanje radova kao i konsultacije u vezi ocena i ispravka radova će se održati u utorak, 20.06.2017. u terminu od 13-14h.

SINTEZNI PROJEKAT 2016 2017

 

 

Predaja predmetnog projekta – faza 2

Predaja predmetnog projekta – faza 2 je predviđena na jednom sinteznom plakatu formata 50/70cm. Sintezni plakat treba da sadrži priloge koji su grafički dodatno razrađeni i koji na najbolji mogući način objašnjavaju ideju projekta.

 

 

 

 

 

 

Amfiteatar A3, Predavanje profesora Mark Žubera

Poštovani studenti,

Obaveštavamo Vas da predavanje profesora Mark  Žubera, će se održati danas u amfiteatru A3, umesto u amfiteatru Ah1a.

Predavanje počinje u 17h.

 

Sintezni projekat

Nastava na predmetu „Sintezni projekat“ u petak, 09.06.2017. počinje u 17h.

 

 

Sintezni projekat: RADIONICA – terminski plan i materijal

Poštovani studenti,

Link sa kojeg možete preuzeti fotografije i tehničku dokumentaciju zgrade nekadašnjeg Radničkog Univerziteta se nalazi ispod pasusa. Obilazak zgrade je najstrožije zabranjen.

https://drive.google.com/drive/folders/0B_7MjOkpiOWGcWEtVDFqemw4Uk0?usp=sharing

 

Terminski plan radionice:

  • Petak, 09.06.2017., Predavanje Mark Žubera (Marc Joubert, JA Joubert Architecture), arhitekta iz Holandije sa početkom u 17h., amfiteatar AH1a;
  • Subota 10.06.2017., Radionica, početak u 9h., učionice AH2, AH3, AH5, AH6, AH7. U popodnevnim časovima predviđena je prezentacija radova.

Rad na radionici je predviđen u timovima koje čine šest članova. Timovi mogu biti formirani i od studenata iz različitih grupa. Formirane timove poslati na mail asistentu Rastku Nožiniću najkasnije u četvrtak, 08.06.2017. do 14h. 

 

Iz kabineta

 

 

Sintezni projekat – obaveštenje za grupe 3, 4, 5, 6 i 7

Na zahtev studenata,  ažurirani su termini predaje predmetnog projekta: 
 
  • Sreda, 14. jun u 12:15h u amfitetaru Ah1b:  Predaja predmetnog projekta – faza I; Rad se predaje u štampanom obliku na listovima A3 formata. Obavezni prilozi su: situacije (1:1000 i 1:500), sve osnove (uključujući i osnovu krova), karakteristični preseci, izgledi, prostorni prikazi. Projekat prikazati u razmeri 1:200 ili 1:100.

 

  •  petak, 23. jun – Predaja predmetnog projekta – faza II: razrađenija grafička prezentacija projekta;

 

Popravni termin za predaju predmetnog projekta je 30. jun.