Kabinet 505

Kategorija: STiTuA

Sintezni projekat

Nastava na predmetu „Sintezni projekat“ u petak, 09.06.2017. počinje u 17h.

 

 

Advertisements

Sintezni projekat – obaveštenje za grupe 3, 4, 5, 6 i 7

Na zahtev studenata,  ažurirani su termini predaje predmetnog projekta: 
 
  • Sreda, 14. jun u 12:15h u amfitetaru Ah1b:  Predaja predmetnog projekta – faza I; Rad se predaje u štampanom obliku na listovima A3 formata. Obavezni prilozi su: situacije (1:1000 i 1:500), sve osnove (uključujući i osnovu krova), karakteristični preseci, izgledi, prostorni prikazi. Projekat prikazati u razmeri 1:200 ili 1:100.

 

  •  petak, 23. jun – Predaja predmetnog projekta – faza II: razrađenija grafička prezentacija projekta;

 

Popravni termin za predaju predmetnog projekta je 30. jun.

Sintezni projekat – terminski plan za grupe 3, 4, 5, 6, i 7

Poštovani studenti,

Terminski plan:

  • utorak, 06. jun – Predaja predmetnog projekta – faza I;
  • petak i subota: 09. i 10. jun  – Radionica koju će voditi Mark Žuber (Marc Joubert, JA Joubert Architecture), arhitekta iz Holandije;
  • sreda, 14. jun – Predaja predmetnog projekta – faza II: razrađenija grafička prezentacija projekta;

Popravni termin za predaju predmetnog projekta predviđen je 23. juna.

Iz kabineta

 

STIT, konačni bodovi i ocene

U prilogu se nalazi spisak bodova sa zaključnim ocenama koje će nakon zvaničnog datuma ispita biti prosleđene u studentsku službu.

 

stit-mas-2016-2017.pdf

Kabinet 505

 

 

STIT: promena vrednovanja bodova

U prilogu se nalazi nova ažurirana tabela sa bodovima i ocenama. Minimalan broj bodova za ocenu deset (10), pomeren je na 93 boda.

Iz kabineta;

stit-mas-2016%2f2017-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%821

STIT MAS-Ocene iz predmetnog zadatka

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi spisak studenata sa ocenama predmetnog zadatka kao i predlog zaključenih ocena. Studenti koji su zadovoljni sa predlogom ocene je dovoljno da prijave ispit u prvom sledećem roku da bi im se ocena prosledila studentskoj službi. Studenti koji nisu zadovoljni sa ocenom i studenti koji nisu predali rad imaju mogućnost da poprave odnosno da predaju rad u popravnom terminu u utorak, 24.01.2017. od 16:15h do 17:00h u učionici 204.

U terminu predavanja, u utorak, 17.01.2017. od 16:15h-17:00h u učionici 204 će se održati konsultacije za studente koji nisu predali projekat kod predmetnog asistenta Dejana Eceta . U istom terminu, studenti mogu preuzeti svoje radove. Konsultacije kod predmetnog asistenta Milenka Radovića će se održaiti u terminu vežbi od 18:00h-19:00h u AH3.

STI MAS 2016/2017-SPISAK OCENA.pdf

kabinet 505

 

STIT MAS-Obaveštenje

Poštovani studenti,

U terminu predavanja, u utorak, 10.01.2017. od 16:15h-17:15h u učionici 204 će se održati konsultacije za studente koji nisu predali projekat kod predmetnog asistenta Dejana Eceta a u terminu vežbi od 18:00h-19:00h u AH3 kod predmetnog asistenta Milenka Radovića.

 

Kabinet 505

STIT 1 MAS-Obaveštenje

Poštovani studenti,

Naknadni termin za predaju predmetnog zadatka kao i termin za popravku rada će se održati u utorak, 17.01.2017. u terminu predavanja u učionici 204 od 16:15 do 17:15.

Kabinet 505

STIT 1 MAS-Obaveštenje

Poštovani studenti,

Predaja predmetnog zadatka je u utorak, 27.12.2016. u terminu predavanja u učionici 204 od 16:15 do 17:15. Rad se predaje na A3 format.

Kabinet 505

STIT MAS 1/Bodovi iz prezentacije

Poštovani studenti,

U prilogu se nalazi spisak studenata sa bodovima iz prezentacije.

STIT MAS 1-prezentacija.pdf

Kabinet 505