Kabinet 505

Month: avgust, 2012

PSOIK2 – Predaja radova

Termin za predaju radova iz PSOIK2 je u petak, 28.09.2012. godine u 12 časova u kabinetu 505.

Advertisements

AP3 – Promena termina predaje radova

Termin za predaju radova je 28.09.2012.godine u 12 časova (umesto 14.09.2012.). Radovi se predaju isključivo u štampanoj formi.

PORuAP

Studenti koji nisu završili sa obavezama na predmetu, imaće mogućnost da rad (prezentaciju u PowerPoint-u, sintezni plakat I maketu) predaju 28. septembra u 12 časova u kabinetu 505.